Lahore

Karachi

Islamabad

F-6

G-7

F-7

F-8

G-6

G-8

G-9

I-8

I-9

Faisalabad

Rawalpindi

Kharian

Toba Tek Singh

Pakpattan

Muridke

Khushab

Shahkot

Hasilpur

Lodhran

Khanpur

Kamalia